Dette friluftsområdet og fleire andre får pengar til tiltak. Her kan du sjå kven som får

Både Stad og Kinn kommunar har fått innvilga midlar til tiltak i statlege sikra friluftsområde.

Kinn kommune får 200.000 kroner til tiltak på Moldøen.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Moldøen friluftsområde får 200.000 kroner gjennom den statlege ordninga om tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområde. I 2020 fekk Moldøen 650.000 kroner til det same formålet.