Vaksinestrategien kan kome til å få si eiga gransking

Opposisjonspolitikarar krev ei uavhengig undersøking av valet til regjeringa av vaksinestrategi. Statsminister Erna Solberg (H) er open for ideen.

No stadfestar statsminister Erna Solberg (H) at det kan komme nye undersøkingar framover, også når det gjeld vaksinestrategi.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Onsdag legg koronakommisjonen fram sluttrapporten sin.