Over éin million nordmenn har fått første dose av koronavaksine

Over ein million nordmenn har no fått den første dosen sin av ein koronavaksine, viser tal frå statistikkbanken Sysvak.  Foto: Illustrasjon

Nyheter

Over ein million nordmenn har no fått den første dosen sin av ein koronavaksine, viser tal frå statistikkbanken Sysvak.