No har kommunen starta sitt første bemanningssenter

1. april starta helse og velferd i Kinn sitt første bemanningssenter. Målet med satsinga er å jobbe for at heiltid blir oppfatta som det normale i kommunen.

1. april starta helse og velferd i Kinn sitt første bemanningssenter. Målet med satsinga er å jobbe for at heiltid blir oppfatta som det normale i kommunen. Bildet er eit illustrasjonsfoto.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

- Fleire fleksible tilsette i 100 prosent stilling vil bidra til å skape eit stabilt arbeidsmiljø med høg kompetanse, som igjen gir gode tenester til brukarane, seier kommunedirektør Terje Heggheim i fredagsbrevet sitt.