Ingen nye positive prøver

Det er ikke registrert nye positive prøver hos Helse Førde det siste døgnet.

Helse Førde har ikke registrert noen nye positive prøver.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Av 99 prøver som vart analysert laurdag, kom ingen tilbake positive.

Kommunane i Helse Førde sitt område vel sjølv kvar dei ønskjer å sende koronaprøver som dei har tatt. Dermed kan prøvene bli analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Dette er såleis ikkje ei komplett liste over alle prøvesvar frå området til Helse Førde, men kun resultat frå dei prøvene som er analysert hjå oss.

Laurdag 10. april: 0 nye av 230 analyserte prøver

Søndag 11. april: 1 ny av 76 analyserte prøver

Måndag 12. april: 1 ny av 97 analyserte prøver

Tysdag 13. april: 2 nye av 236 analyserte prøver

Onsdag 14. april: 0 nye av 222 analyserte prøver

Torsdag 15. april: 5 nye av 250 analyserte prøver

Fredag 16. april: 2 nye av 168 analyserte prøver

Laurdag 17. april: 0 nye av 99 analyserte prøver

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse


Statistikk frå sjukehusa:

Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte: 0

Heimeverande (karantene) eller sjukmelde tilsette pga. korona: 1 (av om lag 3000 tilsette)
Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 7 (av om lag 3000 tilsette)