Kommunen skal utdanne leiarar i helsesektoren – 40 personar har meldt seg på

Helse- og velferdstenesta i Kinn kommune startar frå hausten opp med høgskuleutdanning for leiarar i denne sektoren.

Helse- og velferdstenesta i Kinn startar frå hausten opp med høgskuleutdanning i leiing.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

Utdanninga går over fire semester med eksamen etter kvart semester, og gjev 30 studiepoeng. Heile utdanninga er 60 studiepoeng og går over åtte semester.