Vil gjøre Bremanger til cruise-destinasjon. Men dette må på plass først

For å kunne satse større på cruise, må næringslivet på banen, mener kommunen

Bremanger hamn styret, Framme f.v.. Knut Sande, havnestyreder Elisabeth Birkeland Hatlenes hamnestyreleiar. Bak f.v. Per Helge Eikeland, Svein Olav Igland, Håkon-Inge Mjånes og aller fremst, havnesjef Monica Sande.  Foto: privat

Nyheter

Til dags dato har Bremanger kommune hatt noe pop-up cruise, men ikke markedsført seg som en cruisedestinasjon