Astrid skal leie kommunen sitt arbeid på kultur og lokal samfunnsutvikling

Astrid Paulsen er tilsett som kommunalsjef for kultur og samfunn i Stad kommune, og begynner i jobben 1. august.

Astrid Paulsen er tilsett som kommunalsjef for kultur og samfunn i Stad kommune, og vil starte 01.08.2021.  

Nyheter

Astrid Paulsen er 57 år, frå Nordfjordeid, gift og har tre born. Ho er i dag busett i Førde, og arbeider som underdirektør i Skatteetaten i Førde.