Vil bedre fiskevelferden og ha mer forebygging, men dyrevernerne er ikke fornøyd med at termisk avlusing ikke fases ut

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre.

Økt bruk av ikke-medikamentell behandling mot lakselus er en av hovedårsakene til dårlig fiskevelferd i norsk fiskeoppdrett. Oppdrettsnæringen og Mattilsynet er enige om at fiskevelferden må bli bedre. Men de faser likevel ikke  

Nyheter

Mattilsynet vil følge opp konsekvensene lusebehandlingen har for fisken. Dette betyr at det vil være mulig å benytte termisk behandling mot lakselus dersom effekten mot lusa er god og behandlingen gjennomføres på en forsvarlig måte. Næringen må fortsette arbeidet både med å forbedre metoden for å sikre forsvarlig fiskevelferd, og med å kartlegge om metoden gir den nødvendige effekten på lakselusa.