Vaksinasjon av utviklingshemma blir prioritert ulikt frå kommune til kommune

Kommunar over heile landet tolkar dei nasjonale vaksinereglane ulikt når det gjeld personar med utviklingshemning.

Kommunar over heile landet tolkar dei nasjonale vaksinereglane ulikt når det gjeld personar med utviklingshemning.  Foto: Shutterstock

Nyheter

Folkehelseinstituttets liste over sjukdommar inkluderer berre somatisk sjukdom, og ikkje psykiske lidingar eller ulike former for utviklingshemming, skriv Klassekampen.