Har bestemt seg for kven som får drive dei nye ambulansebåtane

Sjukehusinnkjøp HF divisjon vest meiner Gulenskyss AS har det totalt sett beste tilbodet i konkurransen om å drive ambulansebåtar stasjonert i Solund og Florø for Helse Førde.

Sjukehusinnkjøp HF divisjon vest meiner Gulenskyss AS har det totalt sett beste tilbodet i konkurransen om å drive ambulansebåtar stasjonert i Solund og Florø for Helse Førde. Stian Sægrov (t.v.) er ambulansesjef i Helse Førde.   Foto: Jørn-Arne Tomasgard

Nyheter

– Sjukehusinnkjøp tilrår difor at kontrakten på drift av ambulansebåter frå mai 2022 blir tildelt selskapet Gulenskyss AS. Tilbodet deira har ein årleg verdi på 21.258.000 kroner og gjeld for åtte år, med opsjon om forlenging på inntil to år. Gulenskyss vart vald fordi det var det totalt sett beste tilbodet på bakgrunn av fleire kriterium som pris og kvalitet, skriv innkjøpsavdelinga i ei pressemelding.