Trenger flere hender til alt som skal gjøres – ledelse, hjelpekorps og besøkstjeneste

Nestleder Erik Myrstad sier at som røde-korser er han en ukuelig optimist. Men nå trenger Vågsøy Røde Kors et kraftig løft for å komme videre.

Har to aktiviteter: I dag har Vågsøy Røde Kors aktivitetene hjelpekorps og besøkstjeneste, og begge er avhengig av å få flere medlemmer. Nærmest på siste korpsmøte, fremst f.v. Helene Hundeide, Elsa Iversen, Anne Eikeset og Johannes Kvalheim, fremst til høyre Kari Sekse, Emma Bakke og Helene Oksholen, alle ved besøkstjenesten.  Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Medlemmer trengs på alle hold, det vil si til ledelse, hjelpekorps og besøkstjeneste.