Det blir ingen ny runde på nattevakttjenesten ved omsorgsboligene. Det ser ikke flertallet noe behov for

Nattevakttjenestene ved omsorgsboligene i Bremanger kommune skal ikke opp for diskusjon igjen i kommunestyret.

De som reiste seg ønsket å behandle Senterpartiets forslag i neste kommunestyret, men ble stemt ned av flertallet.  Foto: Louise Nygaard

Nyheter

Bremanger Senterparti krevde at saken om endringer i tjenestetilbudet ved Haugetun og Klokkartunet skulle opp til ny politisk behandling i kommunestyret 17. juni 2021. Før det ville partiet gi administrasjonen i oppdrag å legge fram hva slags konsekvenser endringene vil ha for trygghet, trivsel og økonomi.