Nå er ikke dette lenger et lensmannskontor

Betegnelsene «lensmannsdistrikt» og «lensmannskontor» vil bli byttet ut med «politistasjonsdistrikt» og «politistasjon».

  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Regjeringen har besluttet å erstatte tittelen «lensmann» med en kjønnsnøytral tittel slik Stortinget har bestemt. Tittelen «lensmann» endrer navn til «politistasjonssjef», skriver regjeringen i en pressemelding.