I sommer blir det nytt fast dekke på deler av rv. 15

En lang strekning av riksvegen i området ved Nordfjordeid skal asfalteres.

  Foto: Knut Opeide

Nyheter

I disse dager inngår Statens vegvesen 27 kontrakter til en samlet verdi av 1.250 millioner kroner for vedlikehold av vegdekkene på om lag 1.000 km riksveg.