Viljen til å vaksinere seg i dette området er stor: – Svært få takker nei

Andelen som sier de vil vaksinere seg er nå på 84 prosent, viser tall fra en fersk befolkningsundersøkelse fra Folkehelseinstituttet. I nordre del av Kinn kan leder for vaksineteamet rapportere at andelen som takker ja er enda høyere enn dette.

Andelen som sier de vil vaksinere seg er nå på 84 prosent, viser tall fra en fersk befolkningsundersøkelse fra Folkehelseinstituttet. I nordre del av Kinn kan en rapportere at andelen som takker ja er enda høyere enn dette. På bildet er vaksineteamansvarlig Jeanette Jensen og fastlege Rune Nordpoll.   Foto: Kinn kommune

Nyheter

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Norstat og Mindshare gjennomført jevnlige befolkningsundersøkelser siden uke 45 i 2020 for å få kunnskap om i hvilken grad befolkningen opplever å få nok informasjon om koronavaksine og hvilken holdning de har til koronavaksinasjon.