Fire vil ha jobben med å inspisere denne brua og 99 andre

Fire firma ønsker å utføre bruinspeksjonene Statens vegvesen ikke når over selv i 2021. Selskapene er Axess AS, HR Prosjekt AS, Multiconsult Norge AS og Norconsult AS.

Fire firma ønsker å utføre bruinspeksjonene Statens vegvesen ikke når over selv i 2021. Selskapene er Axess AS, HR Prosjekt AS, Multiconsult Norge AS og Norconsult AS.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Vi er godt fornøyde med deltakelsen i konkurransen. Det er store og seriøse aktører som er interesserte i dette oppdraget. Nå skal vi kvalitetssikre og kontrollregne på tilbudene, og tar sikte på å undertegne kontrakt med den valgte tilbyderen så snart som mulig. Inspeksjonene starter kort tid etter det, og skal være sluttførte innen utgangen av oktober, før vinteren setter inn, sier seksjonssjef Stein Inge Rasmussen og bruingeniør Kurt Frode Grundstad på fagressurs bru i Statens vegvesen.