Ber kommuner og turgåere være klare. Vil unngå søppelsommer

Når flere vil ut i naturen, øker også faren for forsøpling. Norsk Friluftsliv ber både turgåere og kommuner bidra til sporløs ferdsel.

Ber folk rydde etter seg: Når flere vil ut i naturen, øker også faren for forsøpling. Norsk Friluftsliv ber både turgåere og kommuner bidra til sporløs ferdsel.  Foto: Siri Meland

Nyheter

Når flere vil ut i naturen, øker også faren for forsøpling. Norsk Friluftsliv ber både turgåere og kommuner bidra til sporløs ferdsel.