Lederen i kontrollutvalget reagerer på havnesak: – Nærmere mistillit til oss i utvalget kan en vel ikke komme

Leder i kontrollutvalget i Kinn, Kjell Heggen, mener at ordfører Ola Teigen blander rollene i den pågående kontrollsaken om Nordfjord Havn IKS. Han mener det framstår som en mistillitserklæring mot kontrollutvalget slik ordføreren ordlegger seg i sakspapirene.

Kjell Heggen mener at et saksframlegg fra Kinn-ordfører Ola Teigen i siste kommunestyremøte representerer mistillit mot utvalgets arbeid.  Foto: Marianne S. Rotihaug

Nyheter

Det var under gjennomgang av sakslisten til kommunestyremøtet at Frank Willy Djuvik (Frp) reagerte på at ordfører Ola Teigen hadde satt inn et vedtaksframlegg som handlet om den videre saksgangen i en sak kontrollutvalget jobber med om Nordfjord Havn.