Vil utvikle sentrum med sandstrand, promenade, bubilparkering og visingssenter

Moglegheiter var stikkordet då sivilarkitekt Vicente Ferrando i Stadsutviklaren viste formannskapet i Vanylven eit forslag til korleis ein kan utvikle sentrumsområdet på Åheim i lys av synergiar frå Stad skipstunnel.

Moglegheiter var stikkordet då sivilarkitekt Vicente Ferrando i Stadsutviklaren viste formannskapet i Vanylven eit forslag til korleis ein kan utvikle sentrumsområdet på Åheim i lys av synergiar frå Stad skipstunnel. Illustrasjonen viser det aktuelle området han har sett på frå aust.   Foto: Stadsutviklaren

Nyheter

Ferrando er dagleg leiar i eige selskap, Stadsutviklaren, og hadde laga moglegheitsstudien på oppdrag frå grunneigarane i eit område i sentrum som ligg nede ved småbåthamna, piren og grøntområdet mot aust.