Sjømatrådet legg om strategien. No vil dei fokusere på ny brukargruppe i den viktige heimemarknaden

Nordmenn et mindre sjømat i dag enn i 2013, trass i ulike kampanjar. Noregs sjømatråd vil prøve å snu utviklinga og rettar merksemda mot barnefamiliar.

Nordmenn et mindre sjømat i dag enn i 2013, trass i ulike kampanjar. Noregs sjømatråd vil prøve å snu utviklinga og rettar merksemda mot barnefamiliar.  Foto: NTBNPK

Nyheter

– Sjølv om Noreg eksporterer 95 prosent av all sjømaten vi produserer, er heimemarknaden svært viktig. Sjømatrådets mål i Noreg er å auke sjømatkonsumet, men utviklinga er urovekkjande. Medan kvar nordmann i 2013 åt litt over 22 kilo sjømat i året, er dette talet redusert til rundt 19,5 kilo i dag. Då må vi erkjenne at marknadsstrategien ikkje har fungert godt nok, seier marknadsdirektør i Noregs sjømatråd, Camilla Beck, på Sjømatrådet sine nettsider.