– Flyttingen av turistinformasjonen handler om å følge opp den vedtatte reiselivssatsingen

Kommunalsjef Rolf Bjarne Sund sier at beslutningen om å flytte turistinformasjonen i Måløy ble gjort av administrasjonen i samråd med ordføreren, og at det er en oppfølging av et politisk vedtak om å styrke reiselivssatsingen i Kinn kommune.

Rolf Bjarne Sund, kommunalsjef samfunn, kultur og miljø i Kinn kommune.  Foto: Gjert Myrestrand

Nyheter

– Det foreligger ikke et vedtak som eksplisitt sier at turistinformasjonen skal ligge i Måløyraidsenteret, sier kommunalsjef samfunn, kultur og miljø, Rolf Bjarne Sund, til Fjordenes Tidende.