Her kan du sjå og høyre ekspertane uttale seg om dei unike arkeologiske funna

Heile denne veka har arkeologar frå Vestland fylkeskommune og Universitetet i Bergen vore i sving på hotelltomta i Selje. Det dei har funne så langt, overraskar fleire av dei.
Nyheter

Mellom anna fann dei ei gravrøys som dei meiner kan vere så gamal som 2000 år. I tilknyting til garva låg der delar av ryggvirvelen til ein kval, noko ein trur kan ha hatt ei seremoniell rolle i ei gravferd på denne tida.