Slik skal nasjonaldagen feires i Måløy og bygdene rundt

Nå er 17. mai-programmet klart i Måløy og flere bygder i nordre Kinn.

Årets 17. mai vil ligne mye på fjorårets feiring, der noe gjennomføres digitalt.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Det har vært litt utfordrende å jobbe fram årets program. Vi har måttet vente på klarsignal om hva vi får lov til, sier Elin Rønhovde, som er leder for hovedkomiteen i Måløy.