Dundra forbi bil med tilhengar i 140 km/t. Det enda med 18 dagar i fengsel

Ei forbikøyring i 140 km/t i timen i 80-sonen på rv. 5 ved Storebru enda med 18 dagar i fengsel og tap av førarretten i 13 månader for ein mann i 50-åra frå Kinn kommune.

Dundra forbi bil med tilhengar i 140 km/t. Det enda med 18 dagar i fengsel. Bildet er eit illustrasjonsfoto.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Sikta tilstod utan atterhald i retten, og retten ser ikkje formildande på at det skjedde under ei forbikøyring ettersom det var unødvendig å kome opp i ei slik fart for å kome seg forbi.