Uenige om hvem som skal betale for beite-jobben i helleristningsfeltet

Noen må ta regningen for beite-jobben i Vingen. Vestland fylkeskommune mener det bør være Riksantikvaren.

Det viktigste og mest langsiktige skjøtselstiltaket i Vingen helleristningsområde er beiting.  

Nyheter

Fra 2005–2021 har fylkeskommunen hatt privatrettslige avtaler mellom saueholder og fylkeskommunen. Avtalene har vært treårige og har blitt fornyet etter hvert som de har gått ut. Hvem som har hatt sauer i Vingen har variert. Bremanger kommune, Universitetsmuseet i Bergen og fylkeskommunen har samfinansiert ordningen.