Vi er omringa av lågtrykk – våt pinsehelg i vente for dei fleste

Noreg er omringa av lågtrykk, noko som gir lite håp om godvêr i pinsehelga. Vêrvinnaren finn vi i Midt-Noreg.

Også på Vestlandet blir det grått, men det blir ikkje like mykje nedbør som på Austlandet.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Gjennom helga er det lågtrykk gjennom Storbritannia, Finland, Sverige, og Norskehavet.