Ny sjøtrafikksentraltjeneste skal overvåke farvannet mellom Florø og Måløy

Fra 1. juni tilbyr Kystverket en ny sjøtrafikksentraltjeneste i farvannet mellom Florø og Måløy.

Farvannet mellom Florø og Måløy ble i analyser fremhevet som spesielt risikoutsatt. Derfor har dette området blitt prioritert først.  Foto: Fjordenes Tidene/ arkiv

Nyheter

En av Kystverkets sjøtrafikksentraler vil fra da av overvåke skipstrafikken i dette farvannet. Tiltaket vil bidra til betydelig lavere risiko for grunnstøtinger og kollisjoner.