Neste veke får alle i aldersgruppa 55-64 i denne kommunen moglegheit til å bestille vaksinetime

– Frå neste veke av tek vi til med tilbod om koronavaksine til personar i prioriteringsgruppe 8, det vil seie folk flest i aldersgruppa 55-64 år, opplyser kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld.

– Frå neste veke av tek vi til med tilbod om koronavaksine til personar i prioriteringsgruppe 8, det vil seie folk flest i aldersgruppa 55-64 år, opplyser kommuneoverlege i Stad kommune, Thomas Vingen Vedeld.   Foto: Siri Kolseth

Nyheter

Dei fleste i prioriteringsgruppe 1 til 7 i Stad kommune er no vaksinerte med minst ein dose.

– I Stad kommune har no dei aller fleste som er 65 år eller eldre og vaksne i alle aldrar med medisinske risikofaktorar, fått tilbod om minst éin dose med koronavaksine.

Så no startar kommunen på gruppe 8, som er folk flest i aldersgruppa 55-64 år.

– Vi prioriterer no ikkje lenger innkalling av enkeltpersonar etter alder år for år, men opnar for heile grupper av gongen. Alle i gruppe 8 har no fått tilgang til å bestille time, seier Vingen Vedeld.

Og no må ein sjølv sørge for å bestille deg time til vaksinasjon etter at det er opna for den rette aldersgruppa. Men ein beheld tilbodet om vaksine vidare framover, så sjansen vil ikkje gå frå folk sjølv om ein ikkje har høve til vaksinasjon den næraste tida, forsikrar kommunen. Timen bestiller du på internett, og korleis du gjer det kan du lese meir om på kommunen sine heimesider.

– På grunn av den nasjonale omfordelinga får vi dessverre relativt lite vaksinar i vekene som kjem. Mange vil derfor oppleve å ikkje finne ledige timar når dei loggar inn for bestille time. Dei må då prøve igjen seinare. Nye timar vil verte lagt ut etter som vi får stadfesta nye vaksineleveransar 1-2 veker fram i tid. Då vil kommunen også informere om dette på nettsida si når nye timar er tilgjengelege, seier Vingen Vedeld.

Han ser på denne løysinga som mest rettferdig.

– Det kan vere frustrerande å ikkje få time dei første vekene, men no er vi komne til folk flest utan spesielle risikofaktorar, og vi meiner dette då er den mest rettferdige modellen når alle har nokolunde lik risiko, og det ikkje lenger er strenge grunnar for kommunen til å prioritere nokon framfor andre innanfor kvar gruppe.