Fleire krev innsyn i den kritiske rapporten om dårleg arbeidsmiljø

Fjordenes Tidende har bede om innsyn innsyn i den kritiske rapporten som er utarbeidd etter den omfattande kartlegginga som har vore gjort av arbeidsmiljøet ved Måløy vidaregåande skule.

Fjordenes Tidende har bede om innsyn innsyn i den kritiske rapporten som er utarbeidd etter den omfattande kartlegginga som har vore gjort av arbeidsmiljøet ved Måløy vidaregåande skule.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Fleire tilsette og administrasjonen er intervjua om arbeidsmiljøet etter at varslingsnemnda i Vestland fylkeskommune bestemte at varselet om mobbing, trakassering og fryktkultur som ein tidlegare mellomleiar ved skulen leverte inn i januar skulle behandlast som eit varsel.