– Då kan vi slå fast at det blir fleirtal for nye tunnelar på Strynefjellet

– Det er svært gledeleg at regjeringspartia endeleg har sett det gode prosjektet som Frp fremma i sin alternative NTP, og no som regjeringa er for, seier Anfinn Sjåstad i Stad Frp.

– Då kan vi slå fast at det blir fleirtal for bygginga av rv. 15 Strynefjellstunnel, konkluderer Sjåstad, som er 1. kandidat for Framstegspartiet i Sogn og Fjordane valdistrikt.   Foto: Bjørn Erik Drabløs

Nyheter

– Då kan vi slå fast at det blir fleirtal for bygginga av rv. 15 Strynefjellstunnel, konkluderer Sjåstad, som er 1. kandidat for Framstegspartiet i Sogn og Fjordane valdistrikt.