Bru og hurtigbåt var en samferdselsrevolusjon tidlig på 70-tallet

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Da­gens bil­de er så langt og smalt at vi tar det med i to ver­sjo­ner. Øverst heile bil­det, og ne­derst et litt nær­me­re ut­snitt. Men det er alt­så ikke en båt­kor­te­sje fra Fyl­kes­baa­ta­ne i Sogn og Fjordane som pas­se­rer un­der Mål­øy­brua un­der byg­ging, sjøl om det ser slik ut! Bil­det er ma­ni­pu­lert. Eks­press­bå­ten «Fjord­prins» er fo­to­gra­fert tre for­skjel­li­ge ste­der un­der brua, og de tre bil­de­ne er så satt sam­men til ett. Bil­det er tatt fra Mold­øen i 1972.