Det samlede etterslepet er på 100 millarder kroner

NAF: – Etterslepet på veivedlikehold må fjernes innen 2030

Fylkeskommunene overtok ansvaret for en betydelig andel av veinettet i 2010. Siden da har vedlikeholdsetterslepet på norske veier fått vokse seg altfor stort, mener NAF.

Fylkeskommunene overtok ansvaret for en betydelig andel av veinettet i 2010. Siden da har vedlikeholdsetterslepet på norske veier fått vokse seg altfor stort, mener NAF.   Foto: Svanhild Breidalen

Nyheter

– Det samlede etterslepet er nå på over 100 milliarder kroner, mesteparten på fylkesveier. Veiene vi kjører på hver dag skriker etter mer vedlikehold. Norske bilister er lei av at politikere vedtar gigantiske bompengefinansierte motorveier, samtidig som fylkesveiene råtner på rot. For hver krone som brukes på veivedlikehold brukes det i dag fire kroner på nye utbygginger. Den brøken må endres, slik at vedlikeholdsetterslepet er fjernet innen 2030, skriver organisasjonen etter landsmøtet sitt.