Det blir ikke nytt rådhus i Florø med det første. Flertallet stemte for å ta det ut av investeringsplanen

Formannskapet i Kinn har vedtatt å skrinlegge det nye rådhuset i Florø, men det er opp til kommunestyret å ta den endelige avgjørelsen.

Kinn formannskap går inn for å skrinlegge det nye rådhuset i Florø. (illustrasjon: iVest Consult AS). 

Nyheter

Det var Odd Bovim (MDG) som under gjennomgangen av revidert budsjett for 2021 fikk flertall for sitt forslag om å ta nye Florø rådhus ut av investeringsplanen til Kinn kommune.