Mener personer som har behov for akutt psykiatrisk hjelp må gå lenge uten oppfølging og behandling

Vebjørn Leite Olsen reagerer på det han kaller en systematisk nedbygging av psykiatrien i Norge.

Vebjørn Leite Olsen mener at det har vært en systematisk nedbygging av sengeplasser i psykiatrien i Norge siden 1980. Han mener noe må skje, når pågangen til akuttpsykiatri bare stiger.  Foto: Privat

Nyheter

Vebjørn Leite Olsen er sentralstyremedlem i Sogn og Fjordane for Mental Helse Ungdom,