Nytt positivt prøvesvar

Laben til Helse Førde melder tysdag om eitt nytt positivt prøvesvar. Prøvetakingskommune er Sunnfjord.

  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Det er analysert 95 prøver.

Måndag 31. mai: 3 nye av 118 analyserte prøver

Tysdag 01. juni: 0 nye av 233 analyserte prøver

Onsdag 02. juni: 0 nye av 151 analyserte prøver

Torsdag 03. juni: 0 nye av 149 analyserte prøver

Fredag 4. juni: 0 nye av 124 analyserte prøver

Laurdag 5. juni: 0 nye av 80 analyserte prøver

Søndag 6. juni: 0 nye av 48 analyserte prøver

Måndag 7. juni: 1 ny av 95 analyserte prøver

Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato: Sunnfjord

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Statistikk frå sjukehusa

Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte: 0

Heimeverande (karantene) eller sjukmelde tilsette pga. korona: 0 (av om lag 3000 tilsette)
Tilsette som har hatt stadfesta smitte: 8 (av om lag 3000 tilsette)