Prosjektperioden går ut og spørsmålet er korleis denne tenesta skal organisert i Nordfjord i framtida

NAV Vestland har dei siste åra gjennomført «Utviklingsprosjekt NAV Region Nordfjord» med Stryn, Gloppen, Stad og Bremanger som deltakande kommunar i NAV-region Nordfjord. No går prosjektperioden ut, og spørsmålet er korleis NAV i Nordfjord skal organiserast i framtida.

NAV Vestland har dei siste åra gjennomført «Utviklingsprosjekt NAV Region Nordfjord» med Stryn, Gloppen, Stad og Bremanger som deltakande kommunar i NAV-region Nordfjord. No går prosjektperioden ut, og spørsmålet er korleis NAV i Nordfjord skal organiserast i framtida. Bildet er frå NAV Florø.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Prosjektperioden går ut ved årsskiftet 2021/22.