– Vi er glade for å få i gang eit nytt tokt etter «problemhaien» med hjelp frå elevane

– Vi kontakta Havforskningsinstituttet med ønske om å bidra til å få i gang ei påliteleg overvaking av pigghåen, seier lærar Stig Rune Oldeide.

- Vi er glade for å få i gang eit nytt tokt etter «problemhaien» pigghå med hjelp frå elevane på Måløy vgs   Foto: Privat

Nyheter

Han peikar på Måløy som den historiske hovudstaden i pigghåfisket.