Nabokrangelen nådde helt inn i rettssalen

Blokkerte vegen naboene har vegrett til med tilhengere og andre gjenstander for å hindre bruk

Sogn og Fjordane tingrett har pålagt eierne av ein eiendom i Kinn kommune om å holde avkjørselen på sin eiendom åpen for fri ferdsel og fram til det foreligger en rettskraftig dom vedrørende vegretten.

Sogn og Fjordane tingrett har pålagt eierne av ein eiendom i Kinn kommune om å holde avkjørselen på sin eiendom åpen for fri ferdsel og fram til det foreligger en rettskraftig dom vedrørende vegretten.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

De saksøkte må også betale saksøkers saksomkostninger på 19.950 kroner, pluss rettsgebyr.