Skulen har fått oppdraget med å bistå i forsking på eit fiskeslag som har vore lite forska på før

Måløy vidaregåande skule og Havforskingsinstituttet har inngått ein fleirårig avtale om forsking på og kartlegging av pigghåbestanden i Norge.

Måløy vidaregåande skule og Havforskingsinstituttet har inngått ein fleirårig avtale om forsking på og kartlegging av pigghåbestanden i Norge.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

Arbeidet med avtalen starta i november 2020, og vil medføre at VG2 Fiske og fangst kvart år vil gjennomføre eit fire veker langt tokt langs kysten med MS Skulebas for å skaffe data til Havforskingsinstituttet sine estimat og prognosar over bestanden og utbreiinga av pigghå.