Fiskarlaget meiner nytt utval som skal gi råd om rekruttering manglar folka som kjenner bransjen best – fiskarane

Verken fiskarar eller salslag er nemleg representert i det nye utvalet som skal gi råd om korleis det kan bli fleire heilårlege arbeidsplassar i fiskerinæringa. Leiaren i Fiskarlaget meiner fiskeri- og sjømatministeren må ta grep.

Verken fiskarane eller salslaga er representerte i det nye utvalet som skal gi råd for å få fleire heilårlege arbeidsplassar i fiskerinæringa. Leiaren i Fiskarlaget meiner fiskeri- og sjømatministeren må ta grep.  Foto: Jan-Erik Indrestrand

Nyheter

– Det er underleg og sterkt beklageleg at fiskeri- og sjømatministeren set ned eit utval som skal gi råd om korleis vi kan få endå fleire heilårlege arbeidsplassar, utan at verken fiskarane eller omsetningsleddet er representert, skriv Norges Fiskarlag i ei sak på nettsidene sine.