Kristin og Jan Kåre gjer seg klare for valkamp med nytt lokallag

Kristin Oldeide og Jan Kåre Garshol startar Raudt Stad framfor valkampen.

Raudt Stad er etablert: Med på møtet på Nordfjordeid var mellom andre Kjell Oldeide (f.v.), Daniel Henriksson, Trond Sira, Kristin Oldeide, som er i leiinga for det nye Raudt Stad, og Geir Oldeide. Jan Kåre Garshol, som også er i leiinga av det nye laget, var ikkje til stades.   Foto: Siri Kolseth

Nyheter

– Det er først og fremst valet til hausten som vil ha hovudfokus. Vi vil over sperregrensa for då har vi ein god sjanse til å få inn førstekandidaten vår frå Sogn og Fjordane. Det er han far, seier Kristin Oldeide, som er dotter til Geir Oldeide.