Vil melde seg inn i Nordfjordakademiet – ikkje alle var einige

Formannskapet i Stad vedtok torsdag å melde kommunen inn i Nordfjordakademiet og må med det betale 850.000 kroner over ein fireårsperiode. Dette har Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne reagert på.

  Foto: Erling Wåge

Nyheter

I deira vedtak datert 7. juni står det nemleg følgjande: