Se om du kjenner igjen barnehageungene fra 1985

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.
Nyheter

Vågs­øy/Kinn: Bil­det over er fra Bam­se­bo bar­ne­ha­ge i Mål­øy cir­ka 1985–86. De voks­ne er f.v. Be­rit Wåge Ny­gård, Bir­git Got­te­berg, Ran­di Ut­heim Haugland og Hil­de Svendsen. Vi har ikke klart å iden­ti­fi­se­re alle bar­na, og noen navn er usik­re, så vi hå­per le­ser­ne vil hjelpe til her.