Tar med ei bru på 1.840 meter i det store veiprosjektet

Kystveien Måløy-Florø AS har utredet en helhetlig løsning for å utbedre veiforbindelsen mellom de to kystbyene. Nå er brukrysning av ytre Nordfjord en integrert del av prosjektet.

Store dimensjoner: Brua som skal krysse Nordfjorden blir 1840 meter lang, med et spenn på 830 meter. Seilingshøyden må være 75 meter for å kunne ta de største cruiseskipene inn fjorden. (Illustrasjon: Aas-Jakobsen) 

Nyheter

– Det er et stort behov for ny vei fra Måløy, via Svelgen, til Florø. Veien skal gå gjennom en sterk kystregion med et stort folketall. Når en tar hensyn til tilgrensende områder vil veien ha mye å si for cirka 45.000 innbyggere, som tilsvarer mer enn 40 prosent av folketallet i tidligere Sogn og Fjordane, sier Reidar Sandal til Fjordenes Tidende.