Bjørn har ansvar for at informasjonen som Statsraad Lehmkuhl innhenter på jordomseilingen blir sikret

Måløyværingen Bjørn Arvid Sætren, jobber som digitaldirektør ved Havforskningsinstituttet og har ansvaret for hvordan Statsraad Lehmkuhl skal samle inn og lagre all informasjon de får fra store og spennende områder i verdenshavene.

Digitaldirektør Bjørn Arvid Sætren  Foto: Erlend Astad Lorentzen

Nyheter

Data om temperatur, bølgehøyde, strøm, alger, CO2 og fisk fra verdenshavene tar opp mye plass.