18 mennesker har druknet så langt i sommer

16 personer i juni og to i juli. Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at totalt 18 personer har omkommet i drukningsulykker så langt denne sommeren. Så langt i år har 41 personer druknet i Norge.

Rundt 40 % av drukningsulykkene skjer i sommermånedene juni, juli og august. De siste tre årene har 40 personer druknet hver sommer. I juli i fjor omkom 11 personer, mens det var hele 18 drukningsulykker i juli i 2019.  Foto: Erling Wåge

Nyheter

– Enhver ulykke er én for mye. Det er likevel positivt å se at det har vært forholdsvis få drukningsdødsfall i første halvdel av juli, tross godt vær over hele landet og at de fleste av oss ferierer hjemme og gjerne nær sjø og vann, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet i en pressemelding.