Her har det skjedd mye på nitti år. Husker du navnet på båten vi ser?

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen 

Nyheter

Vågs­øy/Kinn: I dag er vi til­ba­ke til 1930-åra. Bil­det vi­ser litt av Mål­øy, fra sør. T.v. Sør-Vågs­øy kir­ke, ne­den­for kir­ke­går­den f.v. hu­se­ne til Bort­ne, Ot­ter­dal, Midt­hjell og smed Ras­mus Sæ­ter­nes (mørkt med kvite lis­ter). Vi­de­re nord­over langs veien Midthjellbuda (den sto­re med ski­fer­tak), gav­len og ta­ket på Solheims hus, Midthjells røy­ke­ri (kvitt), Skaars hus, Sørland-buda, Ul­ve­sund Ho­tell, Myhres hus, Ha­gens Ho­tell. I sko­gen nord for kirka skim­tes Haugen-går­den og Villa Fjeldheim. Den stør­ste buda vi ser er Skaar-buda, vi­de­re nord­over bu­de­ne til Myhre, Kval­heim & Co. og A. Os­munds­vaag. Over budatakene ser vi Ski­be­nes-hu­set, Hen­den-hu­set, Bruns­vik-hu­set og bank­byg­get «Fram­steg».