Dei første har sagt si meining om riving eller rehabilitering av Skram skole

Tilbakemeldingane frå innbyggjarar i skulekretsen rundt Skram skole har begynt å tikke inn til kommunen. Og av dei som til no har avgitt ei meining meiner 88 prosent at ein bør rive.

Tilbakemeldingane frå innbyggjarar i skulekretsen rundt Skram skole har begynt å tikke inn til kommunen. Og av dei som til no har avgitt ei meining meiner 87 prosent at ein bør rive.   Foto: Fride Westvik

Nyheter

No skal dei seiast at det så langt, per onsdag, berre er offentleggjort 26 tilbakemeldingar frå publikum. Men om desse gir ein peikepinn på folkemeinga, kan det verke som riving og nybygg er det folket vil ha. 23 seier nemleg at dei meiner riving er det beste, medan berre tre meiner signalbygget bør takast vare på og rehabiliterast.