Nytt utbrot: To nye smitta det siste døgnet

Tysdag meldte Helse Førde om to smitta personar i Sunnfjord kommune. Døgnet etter har to ny blitt stadfesta smitta i same kommune.

Tysdag meldte Helse Førde om to smitta personar i Sunnfjord kommune. Døgnet etter har to ny blitt stadfesta smitta i same kommune.   Foto: Erling Wåge

Nyheter

Tysdag 13. juli: 0 nye av 138 analyserte prøver

Onsdag 14. juli: 3 nye av 247 analyserte prøver

Torsdag 15. juli: 0 nye av 150 analyserte prøver

Fredag 16. juli: 1 ny av 185 analyserte prøver

Laurdag 17. juli: 0 nye av 75 analyserte prøver

Søndag 18. juli: 0 nye av 98 analyserte prøver

Måndag 19. juli: 2 nye av 166 analyserte prøver

Tysdag 20. juli: 2 nye av 330 analyserte prøver

Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato: Sunnfjord

Helse Førde har ingen nnlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte, men ein tilsett er i karantene eller sjukmeld grunna korona.